Themenkurse

Kurs “Grundgehorsam – Kurs für erwachsene Hunde”


Kurs “An lockerer Leine”


Kurs “Kind-Hund-Kurs”


Kurs “Rückruf Intensiv-Training”


Kurs “Unerwünschtes Jagdverhalten – Jagdkontrolltraining”


Kurs “Spuck’s aus”


Kurs “Begegnungstraining”


Kurs “Longieren”

    Nach oben